Body Mind coaching

Body Mind coaching is een ervaringsgerichte vorm waarbij het lichaam betrokken wordt om ten volle aanwezig te zijn in je beleving. Je komt dichter bij jezelf en ontdek de rijke variatie aan mogelijkheden en kwaliteiten van jezelf.

De lichaamsgerichte oefeningen zorgen ervoor dat mentale inzichten fysiek geïntegreerd worden en gewenste positieve veranderingen verankerd worden.

UZAZU playshop

In de playshop word je meegenomen in de wondere wereld van 'embodiment' (vrij vertaald: belichamen).

Hoe meer je contact hebt met je lichaam, hoe meer je op een belichaamde en optimale manier in het leven staat.  Het zorgt voor meer vitaliteit en levensvreugde.

We oefenen samen in een kleine groep in de Body Mind studio Créattico.

Creatieve dans

Creatieve dans heeft als doel het denken en het bewegend, dansend lichaam in synergie te brengen.
Dans is het ideale medium om innerlijk waar te nemen, om uit je denken te gaan en in je voelen te belanden.
Dans draagt bij tot meer zelfvertrouwen, een goede aarding en een positief zelfbeeld.