Trainingen

Als coaches, trainers, therapeuten en facilitators blijf je continu bijscholen en verbeteren in je aanpak. Je verdiept je vaardigheden en vult ze aan met nieuwe technieken, dit met het oog op de mensen waar je mee werkt vlotter en gemakkelijker bij hun kracht te brengen, zij het voor hun zelfvertrouwen, hun leiderschap op het werk, of een andere vorm van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Op deze pagina vind je het aanbod terug.  Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om in groep samen te komen.  De trainingen worden voorlopig uitgesteld naar najaar 2021.

De helende kracht van dans

start op (nog te bepalen)

Een 4-daagse training als kennismaking met vrij dansen en bewegen.

De taal van het dansend en bewegend lichaam staat centraal.  
Door het bewust worden van onze lichaamssignalen en onze persoonlijke bewegingspatronen krijgen we informatie over onze gezonde delen en kwetsuren.
We ervaren hoe vrij dansen en bewegen zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en een assertieve houding helpt ontwikkelen.

Via bewegingsoefeningen en vrije dans maak je kennis met je eigen bewegingstaal, leer je deze te ‘begrijpen’, kom je in contact met de intelligentie van je lichaam en ontdek je de kwaliteiten alsook de groeimogelijkheden hiervan.

Wat komt er onder meer aan bod?

 • werken met de zijden van een lichaam en de bijhorende kwaliteiten
 • danselementen lichaam, ruimte, kracht, ritme
 • gestagneerde energie in het lichaam vrijmaken om de energie terug te kunnen laten stromen en meer vitaliteit te ervaren
 • verschillende dansmethodieken

De workshop is ervaringsgericht en theoretisch onderbouwd.

Dans staat in deze module centraal wat betekent dat we elke lesdag afsluiten met een creatieve danssessie om de opgedane lichaamswijsheid te verankeren.

Deze non-verbale begeleidingswijze is inzetbaar bij uiteenlopende doelgroepen.

Voor wie is deze opleiding geschikt?

Voor iedereen die dans & beweging nu of in de toekomst wenst te integreren in de eigen werksituatie.
Voor coaches, therapeuten, counselors, opvoeders, agogen, hulpverleners, animatoren, zorgleerkrachten, pedagogen en psychologen.

Voorkennis rond dans is niet vereist.

Een certificaat van deze training wordt uitgereikt als men alle opleidingsdagen heeft gevolgd.

Enkele ervaringen van deelnemers

Embodied Dance & Movement Facilitator

start op (nog te bepalen)

Een 10-daagse training verspreid over 5 maanden.

Met lichaamstaal, houding en beweging drukt het lichaam zich uit. 
Maar wat laat het lichaam zien? Wat wordt er echt gezegd en uitgedrukt?
Welke diepere beweegredenen liggen hierin verscholen?
Welke strategieën en pantseringen zijn ontwikkeld als bescherming?
Hoe bewust zijn we van onze potentie, kwaliteiten en talenten?
Wie zijn we werkelijk?

In deze training kom je in contact met je eigen potentie, kwaliteiten en talenten en leer je hoe je anderen hierin kan begeleiden.

Wat mag je verwachten?

Als diagnostisch instrument en faciliterende ingang baseren we ons op de karakterstijlen, de verschillende lagen en de pantsering van het lichaam.

Met verschillende lichaamsgerichte methodieken en non-verbale werkvormen gaan we aan de slag om op een speelse, inspirerende wijze te ontdekken welke stagnaties in het lichaam spelen en welk verhaal deze te vertellen hebben.

Door het zelf ervaren van de oefeningen individueel, in duo en in groep, kan je dit op een gedragen en doorleefde manier inzetten in de eigen werkcontext.

Wat kan deze training voor jou betekenen?

 • het biedt een verdieping aan naar je eigen functioneren privé en werk gerelateerd
 • je leert de methodieken en werkvormen aan en kan deze direct inzetten in je eigen praktijk, zowel individueel als in groep
 • je kan een dans- en bewegingssessie van A tot Z opzetten en begeleiden

Inhoud van de training:

Grondhouding van een facilitator

Observatie & detectie

 • observeren van ademhaling
 • (be) grenzen voelen en aangeven (zowel lichamelijk als mentaal)
 • body awareness
 • lichamelijke decodering
 • lichaamsanalyse
 • bewegingsanalyse: Laban, lagen van het lichaam, expressie
 • lichaamsdelen en hun informatie
 • spierspanningspatronen
 • pantseringen
 • chakra-psychologie: welke chakra stemt overeen met welke levenshouding?
 • Psychodrama - het ego en het zelf
 • rollenspel
 • vormen van rolontwikkeling
 • personages in het ego theater

Hoe een sessie opbouwen en faciliteren?

Aanlanden 

 • thematisch
 • energiegericht
 • exploratiegericht

Verkenning van het lichaam en verdieping van thematische sessies

 • dansante interventies – inzicht gevend gericht
 • Aardingsoefeningen
 • lichaamsoefeningen
 • Variaties in methodieken

Hoe een sessie afronden

Muziekkeuze: invloed van muziek op psyche en lichaam.

Het volledig volgen van de training én het geven van een dans- en bewegingssessie aan de groep, is een voorwaarde om het vormingsattest te ontvangen en de benaming te mogen gebruiken van ‘Embodied dance & movement facilitator’.