Trainingen

Als hulpverleners, therapeuten en facilitators blijf je continu bijscholen en verbeteren in je aanpak. Je verdiept je vaardigheden en vult ze aan met nieuwe technieken, dit met het oog op de mensen waar je mee werkt vlotter en gemakkelijker bij hun kracht te brengen, zij het voor hun zelfvertrouwen, hun leiderschap op het werk, of een andere vorm van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Op deze pagina vind je het aanbod terug.

BodyMind Exploration – de synergie van lichaam en geest

start op 26 augustus 2021

Een 4-daagse training als kennismaking met embodiment in een professionele werksetting.

De taal van het bewegend lichaam staat centraal.
Door het bewust worden van onze lichaamssignalen en onze persoonlijke bewegingspatronen krijgen we informatie over onze gezonde delen en kwetsuren.
We ervaren hoe het inzetten van het lichaam zorgt voor het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en het duurzaam inzetten van je eigen potentieel in relaties, werkcontext en gemeenschap.

Via bewegingsoefeningen maak je kennis met je eigen bewegingstaal, leer je deze te ‘begrijpen’, kom je in contact met de intelligentie van je lichaam en ontdek je de kwaliteiten alsook de groeimogelijkheden hiervan.

Wat komt er onder meer aan bod?

 • werken met de zijden van een lichaam en de bijhorende kwaliteiten
 • inzetten van elementen lichaam, ruimte, kracht, ritme
 • gestagneerde energie in het lichaam vrijmaken om de energie terug te kunnen laten stromen en meer vitaliteit te ervaren
 • introductie in verschillende methodieken voor individuele begeleiding en groepen

De training is ervaringsgericht en theoretisch onderbouwd.

Deze non-verbale begeleidingswijze is inzetbaar bij uiteenlopende doelgroepen.

Voor wie is deze opleiding geschikt?

Voor iedereen die embodiment nu of in de toekomst wenst te integreren in de eigen werksituatie.
Er is geen voorkennis vereist.

Een certificaat van deze training wordt uitgereikt als alle opleidingsdagen zijn gevolgd.

Enkele ervaringen van deelnemers

BodyMind Movement Facilitator

start op 23 september 2021

Een verdiepende training en vervolg op de training BodyMind Exploration met 10 contactdagen gespreid over een periode van 5 maanden.

Met lichaamstaal, houding en beweging drukt het lichaam zich uit.
Maar wat laat het lichaam zien? Wat wordt er echt gezegd en uitgedrukt?
Welke diepere beweegredenen liggen hierin verscholen?
Welke strategieën en pantseringen zijn ontwikkeld als bescherming?
Hoe bewust zijn we van onze potentie, kwaliteiten en talenten?
Hoe kan dit ingezet worden om te zorgen voor een vitaler en duurzamer levensstijl?

Wat mag je verwachten?

Als diagnostisch instrument en faciliterende ingang baseren we ons op de verschillende lagen en de pantsering van het lichaam.

Met lichaamsgerichte methodieken en non-verbale werkvormen gaan we aan de slag om op een speelse, inspirerende wijze te ontdekken welke stagnaties in het lichaam spelen en welk verhaal deze te vertellen hebben.

Door het zelf ervaren van de oefeningen individueel, in duo en in groep, kan je dit op een gedragen en doorleefde manier inzetten in de eigen werkcontext.

Wat kan deze training voor jou betekenen?

 • het biedt een verdieping aan naar je eigen functioneren privé en werk gerelateerd
 • je leert de methodieken en werkvormen aan en kan deze direct inzetten in je eigen praktijk, zowel individueel als in groep

Deze training is hoofdzakelijk ervaringsgericht, wat zorgt dat je anderen als 'ervaringsdeskundige' met de aangereikte tools kan begeleiden

Wat mag je verwachten van de training:

basishouding van een facilitator

 • inzicht in communicatie en co-regulatie van lichamen gebaseerd op de polyvagale theorie van Prof. Porges
 • lichaamsbewust zijn om als facilitator een basishouding van veiligheid te bieden

Observatie & detectie

 • observeren van ademhaling
 • (be) grenzen voelen en aangeven (zowel lichamelijk als mentaal)
 • body awareness
 • lichamelijke decodering
 • lichaamsanalyse
 • bewegingsanalyse: Laban, lagen van het lichaam, expressie
 • lichaamsdelen en hun informatie
 • spierspanningspatronen
 • pantseringen
 • Psychodrama - het ego en het zelf
 • rollenspel
 • vormen van rolontwikkeling
 • lichaamshoudingen balanceren
 • transformeren van thema's met lichaamshoudingen

Hoe een sessie opbouwen en faciliteren?

Aanlanden

 • thematisch
 • energiegericht
 • exploratiegericht

Verkenning van het lichaam en verdieping van thematische sessies en/of casussen

 • Aardingsoefeningen
 • lichaamsoefeningen
 • BodyMind interventies
 • Variaties in methodieken

Het volledig volgen van de training is een voorwaarde om het vormingsattest te ontvangen en de benaming te mogen gebruiken van ‘BodyMind Movement facilitator’.