inhoud van de workshop

Met dans- en bewegingsoefeningen maak je kennis met je eigen bewegingstaal en kom je in contact met de intelligentie van je lichaam.

Wat komt er onder meer aan bod?

  • werken met de zijden van een lichaam en de bijhorende kwaliteiten
  • de verschillende lagen van een lichaam
  • danselementen lichaam, ruimte, kracht, ritme
  • gestagneerde energie in het lichaam vrijmaken om de energie terug te kunnen laten stromen en meer vitaliteit te ervaren
  • verschillende dansmethodieken
  • ...

De workshop is ervaringsgericht en theoretisch onderbouwd.

Dans staat in deze module centraal wat betekent dat we elke lesdag afsluiten met een creatieve danssessie om de opgedane lichaamswijsheid te verankeren.